Cine este părintele Psaltirii, adică a cărţii psalmilor (1)

„Psaltirea în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi”

Cuviosul Eftimie Zigabenul, Sfântul Nicodim Aghioritul

Editura Egumeniţa

david_10Părintele acestei cărţi, al psalmilor, peste tot cuprinzător a zice, este Prooroc-împăratul David, sluga lui Dumnezeu, precum a mărturisit despre el însuşi Dumnezeu: Şi voi apăra cetatea aceasta pentru Mine şi pentru David, sluga Mea (IV Regi 20: 6). Iar al Fiului lui Dumnezeu [este] părinte după trup, că Cartea Neamului, zice, lui Iisus Hristos, fiul lui David (Mt. 1: 1). Iar ca să cuprindem în scurt celelalte ale lui supranumiri particulare, zicem: părinte al cărţii acesteia este David, acela care după Avraam singur a stat Părinte al neamurilor; muzicantul nostru Orfeu, întâiul frumos-scriitor [caligraf] poet al faptelor bune; David, întâiul propovăduitor al celor trei Ipostasuri ale Unimii Dumnezeirii, păstorul şi viteazul biruitor; Proorocul şi împăratul David, cel ce s-a aflat inimă şi limbă şi condei al întâiului şi cerescului împărat, cel de Dumnezeu mărturisit şi cel ce a câştigat toate faptele bune, câte fac pe om dumnezeu şi de om se împlinesc.

Deci acest David, a fost cu adevărat mare fiu al lui lesei, mai tânăr însă decât toţi ceilalţi fraţi ai săi; neîmpodobit la vedere, dar preafrumos cu sufletul, şi decât toţi voievozii de oşti şi proorocii de legi şi împăraţii, cel mai bogat şi mai împodobit cu darurile, prea-blând adică cu duhul, iar cu firea prea-blajin, prea-viteaz cu socotinţa şi cu trupul prea-voinic, prea-mare stăpânitor de sine, însă şi tuturor foarte apropiat, înalt-cugetător, totodată şi smerit-cugetător, prea-simplu întru aceeaşi vreme şi de multe chipuri prea-aflător, dulce după moral, iute cu cuvântul, mult cu mintea, uimit  după vederea duhovnicească [sau gânditoare] celor ce sunt [existenţelor], şi, mai ales, după vederea adevăratului Dumnezeu, de sineşi învăţat, ori de Dumnezeu învăţat, cu totul şi Atot – Sfântului Duh fiind organ, toate proterimele lui celelalte trecându-le, ori în scurt punându-le, pe singure două le voi lăuda aici, pe înţelepciune şi pe bărbăţie.

Mai întâi însă trebuie să zic despre înţelepciunea lui, că însuşi David zice mai adânc şi mai arătat acestea: Mâinile mele au făcut organul şi degetele mele au alcătuit psaltirea (la Mic eram întru fraţii mei [Ps. 151]). Pentru că înţelepciunea nu este altceva decât alcătuire de cuvinte şi de lucruri, şi mai ales că, şi între ştiinţele raţionale, ştiinţa armoniei muzicale este partea filosofici cea mai aleasă şi de căpetenie, căci ea pe sine şi pe celelalte părţi şi frumuseţi ale filosofici le potriveşte prin sineşi atât în privirea sa, cât şi în privirea uneia către alta, ea fiind o conglăsuire [simfonie] ori analogie tuturor. Deci cel ce va mărturisi că are ştiinţa aceasta armonică [se socoteşte că] a mărturisit, în puţine cuvinte, că are întru sineşi toată vederea celor ce sunt.

Trebuie însă să luăm aminte că David, milele sale şi puterea sa cea poetică le-a afierosit la organ, iar degetele sale, şi armonica (potrivitoarea) sa ştiinţă le-a afierosit la psaltire, însuşi zicând: Mâinile mele au făcut organul, şi degetele mele au alcătuit psaltirea (Ps. 151), pentru că organul este mai simplu şi mai gros, iar psaltirea este ştiutoare şi mai subţire, şi prin urmare are trebuinţă de mai amănunţit meşteşug. După mai înaltă înţelegere [anagogic] însă, prin mâini trebuie să înţelegem practica (adică lucrătoarea) faptă bună, care ca un organ face viaţa cea îmbunătăţită să fie bine-rânduită şi conglăsuită cu sineşi, iar prin degete trebuie să înţelegem cuvintele şi pricinile cele mai pline de vedere [duhovnicească], fiindcă şi acestea alcătuiesc [îl zidesc], ca şi Psaltirea, pe gânditul judecător al cuvântului [David, omul], încât acesta să se insufle de sus, din dumnezeiescul har, şi să se lovească (precum strunele se lovesc) şi prin Altul mai mare, adică prin Sfântul Duh însuşi să se lovească.

~ de Petre pe ianuarie 16, 2009.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: