Fericitul Teodoret – Tâlcuirea psalmului 118, 1-4

„Tâlcuire a celor o sută de cincizeci de psalmi ai

Proorocului Împărat David”

Fericitul Teodoret al Cirului

Sf. Mănăstire Sfinţii Arhangheli – Petru Vodă, 2003


Aliluia.

DavidDumnezeiescul David a trecut prin multe şi felurite schimbări ale lucrurilor: căci a şi fugit de vrăjmaşi, dar a şi gonit pe vrăjmaşi; a şi căzut întru mîhnire, dar a şi avut iarăşi mai veselă viaţă; a şi alergat pe calea cea dumnezeiască, dar s-a şi poticnit călătorind, şi iarăşi dumnezeieştilor legi a urmat. Deci a adunat toate acestea în Psalmul de faţă şi, împreunînd unele cu altele rugăciunile aduse de dînsul lui Dumnezeu în fiecare vreme, a pus înainte oamenilor o dăscălie aducătoare de folos, învăţîndu-i cum este cu putinţă a isprăvi fapta bună cea lucrătoare. Şi nu se leneveşte nici cu predanisirea dogmelor, ci adaugă lîngă învăţăturile morale şi dăscălia pentru acelea, încît Psalmul de faţă ajunge să-i desăvîrşească întru fapta bună pe cei ce o doresc, şi să-i ridice către sîrguinţă pe cei ce trăiesc întru trîndăvire, şi să-i mîngîie pe cei mîhniţi, şi să pună în bună rînduială pe cei lenevoşi şi – zicînd cu un cuvînt – să pună tot felul de vindecare peste pătimirile cele de multe feluri ale oamenilor.

1 Fericiţi – cei fără prihană în cale,

Îi fericeşte pe cei ce călătoresc pe calea cea împărătească şi nu se abat nici în dreapta, nici în stînga de la poruncile Legii. Şi ne învaţă cine sînt aceştia:

care umblă în legea Domnului.

Cei ce petrec ca aceştia sînt neprihăniţi, căci „cale” numeşte viaţa, că toţi călătorim pe aceasta, din naştere pînă la îngropare.

2 Fericiţi – cei ce cearcă mărturiile Lui, cu toată inima Îl vor căuta pe Dînsul,

Tîlcuind Psalmul al 18-lea, am zis cu ce deosebeşte „legea”, şi „mărturiile”, şi „îndreptările”, şi „judecăţile” şi „poruncile”, dar vom aduce aminte în scurt cele zise: „lege” o numeşte pe cea dată de Dumnezeul tuturor prin dumnezeiescul Moisi; iar „porunci” şi „rînduiri” – iarăşi pe aceeaşi, ca cele ce sînt poruncite şi rînduite împărăteşte; o numeşte „îndreptări”, ca ceea ce poate să îndrepteze pe cel ce le isprăveşte; şi „judecăţi”, ca pe aceea ce arată dumnezeieştile hotărîri şi vrednicele răsplătiri, fie ale celor ce vieţuiesc după Lege, fie ale celor fără de lege; iar „mărturii” – ca pe ceea ce mărturiseşte şi arată sub ce fel de pedepse se vor supune cei ce o calcă. Deci şi aici fericeşte pe cei ce cearcă totdeauna mărturiile lui Dumnezeu şi Îl caută pe Dumnezeu cu toată inima. Însă lucrul acesta nu este al fiecăruia, ci al celui ce a ajuns la însuşi vîrful faptei bune, pentru că unul ca acesta nu-şi împarte mintea între Dumnezeu şi grijile lumeşti, ci se dăruieşte pe sine-şi lui Dumnezeu cu totul.

3 că nu au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea.

Şi în Psalmul dintîi a făcut despărţirea aceasta, pentru că şi acolo, după ce a fericit pe cel ce „cugetă ziua şi noaptea în Legea Domnului” şi a arătat şi rodul cugetării, a adăugat: „Nu aşa – necredincioşii, nu aşa!” Deci şi aici, după ce a fericit pe cei fără prihană, ne învaţă cum că lucrătorii nelegiuirii şi-au gătit loru-şi altă cale şi au părăsit Legea înfiptă şi aşezată de Dumnezeu.

4 Tu ai poruncit ca să păzească foarte poruncile Tale.

Stăpînul porunceşte aceasta şi prin Lege, şi prin Prooroci, şi prin Sfinţitele Evanghelii. Şi toată dumnezeiasca Scriptură este plină de o asemenea aşezare de lege, că nu porunceşte a le păzi aşa prost, ci „a le păzi foarte”, adică cu tot dinadinsul.

Reclame

~ de Petre pe martie 6, 2009.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat asta: