Fericitul Teodoret – Tâlcuirea psalmului 113, 1 – 11

„Tâlcuire a celor o sută de cincizeci de psalmi ai

Proorocului Împărat David”

Fericitul Teodoret al Cirului

Sf. Mănăstire Sfinţii Arhangheli – Petru Vodă, 2003


TÎLCUIREA PSALMULUI 113
Aliluia.

davidprophet_7Şi aceasta este laudă care pomeneşte facerile de bine date de Dumnezeu Iudeilor, şi povesteşte puterea lui Dumnezeu şi rîde de neputinţa idolilor. Şi lauda aceasta se potriveşte şi celor ce au crezut din neamuri şi s-au izbăvit de înşelăciunea idolilor, căci se învaţă cîtă este depărtarea dintre cei ce nu sînt dumnezei şi Cel ce este cu adevărat Dumnezeu.

1 Întru ieşirea lui Israil din Egipt, a casei lui Iacov din norod barbar,

2 făcutu-s-a Iudeea sfinţenia Lui, Israil – stăpînirea Lui.

Zice: Slobozindu-l Stăpînul pe Israil din Egipt şi izbăvindu-l de robia barbarilor de alte seminţii, l-a arătat pe acesta norod al Său şi a zidit Biserica Sa în Iudeea – că pe aceasta a numit-o „sfinţenie”.

3 Marea a văzut, şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi.

4 Munţii au săltat ca berbecii, şi dealurile ca mieii oilor.

Le feţuieşte[1] pe cele zise, şi celor neînsufleţite le pune împrejur simţire cu cuvîntul, propovăduind puterea lui Dumnezeu. Şi zice: Povăţuind Tu înaintea norodului, marea, temîndu-se, s-a depărtat într-o parte şi-ntr-alta şi a dat călătorie neoprită; şi rîul s-a întors înapoi şi a oprit pornirea curgerilor sale, nălucind în Chivot a Ta putere, ca un cuvîntător[2]; iar dealurile şi munţii s-au pornit şi păreau că dănţuiesc, fiindcă L-au primit pe Stăpînul cerurilor. Şi zice de muntele Sinaiului şi de Horib, că întru acelea S-a arătat pe Sine Dumnezeu. Apoi, aduce şi întrebare celor mai-nainte zise:

5 Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi ţie, Iordane, că te-ai întors înapoi?

6 Munţilor, că aţi săltat ca berbecii şi dealurile ca mieii oilor?

Şi, fiindcă acelea erau necuvîntătoare şi neînsufleţite, însuşi[3] face răspuns pentru dînsele:

7 De la faţa Domnului s-a clătit pămîntul, de la faţa Dumnezeului lui Iacov,

8 a Celui ce a schimbat piatra în iezere de ape, şi pe cea vîrtoasă întru izvoare de ape.

Fiecare dintru acestea – zice – s-a făcut pentru Domnul, Care S-a arătat. Această pricină are clătirea pămîntului şi despărţirea mării. Că El şi piatra cea neroditoare – cea lipsită de toată umezeala şi care nu suferă nici tăiere, pentru învîrtoşare – a puhoit-o cu vărsarea apelor, poruncind a izbucni de acolo izvoare cu îndestulare. Deci – zice – nu s-a făcut nici un lucru de mirare, că a poruncit Făcătorul, şi s-a despărţit noianul, şi piatra cea vîrtoasă a izvorît, cerul a dăruit mană, vînturile i-au adunat pe cîrstei şi celelalte toate s-au făcut fiindcă El le-a poruncit.

9 Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă-i mărire,

10 pentru mila Ta şi adevărul Tău, ca nu cîndva să zică neamurile: Unde este Dumnezeul lor?

Acestea se potrivea să le zică de demult cei dintru tăierea împrejur, care cereau dumnezeiescul ajutor şi aminteau darurile mai dinainte: Să nu cauţi la noi – o Stăpîne! – nici să ne treci cu vederea pentru greşelile noastre cele multe, că cei ce nu ştiu dreptatea pedepsei vor prepune că robia noastră este a Ta neputinţă, şi vor zice: „Unde este Dumnezeul lor?”

11 Iar Dumnezeul nostru, în cer şi pe pămînt, toate cîte a vrut a făcut.

Aceia zic: Unde este Dumnezeul lor? – iar noi ştim că Tu eşti Dumnezeu, Făcătorul tuturor, Care locuieşti în cer şi ai puterea împreună-măsurată cu voirea.


[1] Le dă faţă, le personifică.

[2] Ca o fiinţă raţională, care ar fi ştiut ce se găseşte în Chivotul ce mergea înaintea norodului.

[3] Psalmistul

~ de Petre pe ianuarie 7, 2009.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: