Sf. Nicolae Velimirovici – Predica la Psalmul 49,3

Proloagele de la Ohrida

sf. Nicolae Velimirovici

Editura Egumenita

Predică

Despre venirea strălucită a lui Dumnezeu

Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, şi nu va tăcea (Psalmul 49,3).

imagine_proloage_vol1Chemarea de comandant militar esta alta decît chemarea de judecător. Comandantul militar poate să nu se arate de îndată înaintea duşmanilor lui, ci să le îngăduie mai întîi acestora să gîndească despre el ce le place; căci scopul principal al comandantului militar nu este acela de a face vreo impresie asupra inamicului, ci de a-l nimici. Judecătorul, dimpotrivă, trebuie să se arate de îndată înaintea celui pe care trebuie să îl judece.

Iarăşi, chemarea de învăţător este şi ea diferită de chemarea de judecător. Căci scopul principal al învăţătorului este acela de a îi instrui şi educa pe învăţăceii lui. De aceea el se coboară adesea la nivelul lor şi le grăieşte pe limba lor, ca un prieten. Judecătorul, dimpotrivă, de la cap şi pînă la sfirşit este obligat să nu acţioneze altfel decît ferm, ca drept judecător.

Şi vocaţia de medic este diferită de aceea de judecător. Ea este aceeaşi ca prima pomenită, dintre judecător şi comandantul militar.

Fraţilor, Dumnezeu S-a arătat lumii în trup omenesc. El S-a arătat şi ca mare Comandant de oşti, şi ca învăţător şi ca Doctor, nu însă şi ca Judecător.

In primele cazuri, Dumnezeu a ales să rămînă ascuns şi tăcut, a preferat să nu-şi arate pe faţă marile Lui demnităţi imperiale, ci mai curînd şi-a lăsat vrăjmaşii, învăţăceii şi pacienţii să acţioneze cum vor faţă de El. Cei înzestraţi cu minte sănătoasă Îl recunosc în El pe Dumnezeu întrupat din dovezile de netăgăduit ale cuvintelor şi lucrărilor Lui, din iubirea Lui de oameni şi din modul ceresc al Naşterii Lui, al Răstignirii Lui, al Slăvitei învieri şi al înălţării Lui.

Cu toate acestea, minţile celor întunecaţi de păcat şi de drăceştile patimi nu vor cunoaşte, şi nici vor recunoaşte, că El este Dumnezeu. Dar cînd El va veni ca aspru Judecător, atunci nimeni nu va mai cuteza să întrebe Eşti Tu Acela? Sau: Cine eşti Tu? Aceasta pentru că toţi vor şti, fără nici o umbră de îndoială, Cine este El.

Îngerii vor suna din trîmbiţele lor înaintea Lui; Sfinta Lui Cruce va străluci puternic pe ceruri înaintea Venirii Lui: Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui (Psalmul 96 :3).

Atunci, şi credincioşii şi necredincioşii, şi drepţii şi nedrepţii Îl vor recunoaşte pre Judecătorul. Dar atunci se vor bucura de El doar aceia care L-au recunoscut şi în peştera Betleemului, şi pe Crucea Golgothei. Cu adevărat se vor bucura! Căci ei vor recunoaşte în Judecătorul pe Acela pentru care ei înşişi au bătut război toată viaţa, batjocoriţi fiind şi ridiculizaţi de toţi pentru a lor credinţă în El! Vor recunoaşte în Judecătorul pe Acela de la Care au învăţat toate, pe Acela Care i-a vindecat pe ei în toate durerile, bolile şi nenorocirile lor!

O Stăpîne Doamne Iisuse Hristoase Cela Ce eşti Stăpînul Slavei, miluieşte-ne şi ne îndreptează pre noi la ceasul Sfintei şi înfricoşatei Celei de a Doua Venirii Tale,

Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veci, Amin.

~ de Petre pe noiembrie 12, 2008.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: