Tâlcuiri ale Sfinţilor Părinţi la Psalmul 12, 4-6

„Psaltirea în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi”

Cuviosul Eftimie Zigabenul, Sfântul Nicodim Aghioritul

Editura Egumeniţa

4. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu,

Întrucât David a zis mai sus: până când vei întoarce faţa Ta, pentru aceasta, în locul zicerii aceleia, aici a pus aceasta: Caută, adică: „învredniceşte-mă blândeţii Tale, Doamne, caută de sus către mine, că rău pătimesc, şi, milostivindu-Te, auzi-mă, că mă rog Ţie să-mi ajuţi”.

luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte,

„Pentru că, zice, noaptea şi întunericul relelor întâmplări [nenorocirilor] s-au revărsat asupra mea, din această pricină somnul întristării şi al neîngrijirii a pus stăpânire pe ochii mei.” Căci cei ce se întristează au însuşirea firească [le este propriu] să cadă în somn, din cauza aburilor veninului şi a întristării inimii, care pricinuiesc greutate şi întristare ochilor lor. (Precum loan, care de multă scârbă s-a coborât la rundul corăbiei, unde se hrănea şi dormea, cum zice Hrisostom.) „Pentru aceasta, dar, Tu, Doamne, luminează-mi ochii, adică dă-le să vadă curat, şi sloboade în inima mea o picătura de duhovnicească bucurie, de care inima săltând şi veselindu-se, va înlătura de la ochi somnul întristării. Ca nu cumva să adorm întru moarte, adică ca nu cumva acest somn să-mi pricinuiască moartea din pricina covârşirii întristării”, căci, după Sirah: Din întristare iese moartea (înţ. lui Isus Sirah 30: 8). Prin ochi arată ochii cei gândiţi ai sufletului, adică mintea, care era întunecată de pâcla păcatului. Pentru aceasta se roagă David să i se slobozească mintea din acest întuneric, ca nu cumva să moară cu moartea cea întru păcate, după Hrisostom, din cauză că s-a făcut mort dinspre [lipsit de] fapta bună, sau se teme să nu moară cu moartea deznădăjduirii, omorât [rămânând lipsit] cu totul de nădejdea cea întru Dumnezeu.

5. Ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: „întăritu-m-am asupra lui”.

„Pentru că de voi pătimi, zice, Doamne, vreun rău de acest fel de care am zis mai sus, negreşit vrăjmaşul meu, atât cel văzut, cât şi cel nevăzut – Diavolul, va scrie [atribui] moartea mea puterii sale, adică va zice că el m-a omorât, căci el a fost şi pricinuitorul întristărilor mele.”

Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina.

„Eu, zice, de mă voi clătina din aşezarea şi siguranţa mea, vrăjmaşii mei se vor bucura negreşit, nădăjduind că de acum înainte mă vor doborî desăvârşit, deoarece nu am nici un temei şi întărire de mântuire”.

6. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit,

„Eu, zice, fiind lipsit de îndrăzneala pe care o aveam din faptele bune, făcând cele rele, pentru aceasta am nădăjduit numai întru mila Ta, căci ea este bogată şi nedeşertată [nesfârşită].”

bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta.

Cunoscând David mai-nainte, cu ochii săi cei înainte-văzători, înfrângerea pe care o va suferi Abesalom, pentru aceasta zice aici că se va veseli pentru mântuirea pe care urma s-o primească de la Dumnezeu.

Cânta-voi Domnului, Celui ce mi-a făcut mie bine, şi voi cânta numelui Domnului Celui preaînalt.

„Eu cu graiul meu voi cânta, zice, şi cu organul psaltirii voi cânta cele de mulţumire Ţie, Dumnezeul meu, pentru că mi-ai făcut bine, izbăvindu-mă de ridicarea asupră-mi a fiului meu.” Ori se înţelege că: „Eu, cu fapta bună a vederii duhovniceşti, ce reiese din prima cântare, şi cu virtutea practică, ce reiese din a doua, voi veseli pe Dumnezeu”. Psalmul acesta se potriveşte şi tuturor celor ce sunt nedreptăţiţi[1].


[1]Zice însă Hrisostom: „Ai văzut smerită cugetarea de Prooroc? Deşi are de povestit nenumărate ispitiri, putând chiar prin acestea a îmblânzi pe Dumnezeu, nu zice nimic despre acelea, ci aleargă la singură mila lui Dumnezeu, aducând-o pe aceasta înainte în locul a toată ruga, apoi şi încredinţat fiind că nu va fi minţit în nădejdea sa, adaugă: bucura-se-va inima mea. Ai văzut suflet nădăjduitor? A cerut, şi mai-nainte de a lua, mulţumeşte şi cântă lui Dumnezeu, şi pe toate cele dobândite le împlineşte, însă de unde avea o aşa de mare nădejde? Din multa recunoştinţă, din multa sârguinţă întru cerere. Pentru aceasta zice că i se va bucura inima, ştiind că, pe cei ce cer, Dumnezeu îi ascultă”.

~ de Petre pe noiembrie 2, 2008.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: