Sfantul Ambrozie al Milanului – Talcuirea Psalmului 50,3-4

PSB 52, „Scrieri, partea I”

Sfântul Ambrozie al Milanului,

EIBMBOR, Bucureşti, 2007

44.     „Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

David nu cere atât să fie spălat deseori, cât mai ales să fie spălat deplin, pentru ca să poată fi ştearsă ne curăţia care s-a adunat. Ci ştie că după Lege existau în mod sigur mijloace eficace de a se curăţi, dar ele nu erau nici d epline, nici    desăvârşite[1].

Prin urmare, către acel mijloc desăvârşit de curăţire tinde şi David din toată puterea lui, grăbindu-se către mijlocul prin care se împlineşte „toată dreptatea”[2], către taina Botezului, precum o învăţa însuşi Domnul Iisus, căci, atunci când vine la Ioan Botezătorul iar acesta îi zice: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de tine, şi Tu vil la mine?”[3], Domnul îi răspunde: „Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea”[4].

Şi după ce Hristos a fost botezat, când Duhul Sfânt S-a pogorât peste Dânsul, sub chipul unui porumbel, şi când din cer Părintele L-a însemnat pe Fiul Său cu pecetea Sa[5], toată dreptatea s-a plinit.

De aceea zice proorocul: „mai vârtos mă spală de fărădelegea mea”[6].

Când, prin urmare, sunt numeroase murdăriile şi păcatele, nu o baie grăbită, ci numai o baie repetată e cea care te curăţă.

45. Dacă cineva voieşte să înţeleagă altfel textul, iată cum şi-ar putea formula exegeza. Cuvântul divin curăţă, iar mărturisirea noas­tră purifică: prima dată când îl asculţi, a doua oară (mărturisirea) când o afirmi. Un gând bun curăţă, o faptă bună curăţă şi ea, dar şi mai deplin, practicarea unei purtări bune[7]. Curăţit prin toate aces­tea, fiecare are mai multă uşurinţă pentru a se îmbiba cu splendo­rile harului duhovnicesc şi, dacă s-ar putea spune aşa, să pună stăpânire deplină pe el şi să şi-1 însuşească. După cum nu e destul a îmbăia lâna o singură dată pentru ca îndată să lucească în toată strălucirea ei purpura preţioasă. Mai întâi ea se îmbibă cu o culoare mai deschisă, apoi se folosesc rând pe rând nuanţe diferite; în felul acesta culoarea originară a lânii este necontenit curăţată şi adeseori schimbată prin aplicarea unor nuanţe diferite. Şi abia după aceea, se aplică vopsirea într-o baie curată, aşa zicând mai deplină, ca să se îmbujoreze în sfârşit, tot mai mult, tot mai desăvârşit, splendorile purpurei. Deci, precum pentru a se colora in purpura se înmulţesc spălările scoicii, asemenea pentru bala naşterii din nou e nevoie de o mulţime de spălări cereşti, pentru ca nelegiuirea să se şteargă cu totul[8].

De aceea numai despre cel care se spală adeseori de nelegiuirea sa şi de nedreptatea sa se poate spune că e Iertat de păcatul său[9]. Abia cu timpul îşi pierde el obişnuinţa de a păcătui, care era Înră­dăcinată în poftele sale şi în deprinderile sale, uitând astfel de această înclinare lăuntrică. Da, în felul acesta omul e bine spălat de fărădelegea şi de nelegiuirea sa – ceea ce este un lucru dintre cele mai grele – şi e curăţit şi de păcatul său, care este un lucru mult mal puţin grav.

46. David îşi recunoaşte aşadar păcatul, şi de aceea el adaugă:

„Căci fărădelegea mea o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea”,

Nu este puţin lucru ca cineva să-şi recunoască păcatul său. De aceea a zis el mai sus: „Greşelile mele cine le va pricepe?”[10]; care sunt, adică, oamenii destul de Înţelepţi ca să le înţeleagă? De aceea repetă în acelaşi mod: „Cine va locui în lăcaşul Tău?”[11]. Sau altfel zis: „Cine se va sui în muntele Domnului?”[12]. Nimeni nu-l prea sigur, în orice caz, putini oameni. Cine poate să-şi recunoască păcatele şi cine poate să le ocolească şi în acelaşi timp să aleagă calea de ur­mat? Cei mai mulţi se laudă cu păcatele lor şi aşteaptă să fie lăudaţi chiar şi pentru faptele care trebuie urgisite: să spurce patul altuia, să siluiască patul unei femei, să forţeze prin oarecare viclenie pe o văduvă să-şi uite de făgăduinţa făcută. în acelaşi timp alţii cred că a omorî un om, a întinde curse în vederea tâlhăriilor sau a trăi din jafuri sunt dovezi de curaj, după cum alţii cred că a amăgi şi a înşela sunt semnele înţelepciunii.

Din toţi aceşti oameni niciunul nu poate spune (ca David): „căci fărădelegea mea eu o cunosc”[13]. Numai cineva ca David poate spune aşa, căci numai el este în stare să sufere pentru ceea ce a făcut şi să se acuze pentru greşeala pe care a săvârşit-o. De unde şi spusa proorocului: „Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi întru Inimile voastre Intru aşternuturile voastre va căiţi”[14]

De obicei cei mai mulţi dintre cai, când au căzut, se zbat şi, ca urmare a agitaţiei lor, se schilodesc şi-şi rup picioarele. Alţii în schimb, ca nişte cai de rasă greacă, dacă s-au răsturnat într-o cursa de viteză şi au căzut la întâmplare, au fost dresaţi să nu se mişte deloc, şi de aceea se supun unei adevărate discipline de calm şi răb­dare. Acestora, dacă în căderea lor nu li s-a întâmplat nici-un rău, cal­mul le este de folos, în tot cazul, răul lor nu se agravează.

Dar n-ar trebui oare să socotim că sunt mai prejos decât ani­malele necuvântătoare aceia care se zbat în mârşăvie şi care con­sideră că e un semn de vrednicie acolo unde nu este vorba decât de o alunecare spre crimă? De aceea se spune despre el ca despre un animai necuvântător înhămat: „Ai păcătuit ca un animal, îndepărtează-te”[15].[1]Cf. Evr. 9, 1-10.

[2]Matei 3, 15.

[3]Matei 3, 14.

[4]Matei 3, 15.

[5]Cf. Matei 3, 16-17. Idee similară şi in Tâlc. la Ev. după Luca, V, 21.

[6]Cf. nota 194.

[7]Cf. Iac. 3, 13.

[8]A se reţine constatarea că păcatul revine mereu în conştiinţa vinovatului.

[9]Ps. 18, 13. Înaintea Iul Dumnezeu fiecare om se simte păcătos.

[10]Ps. 18, 13. Înaintea Lui Dumnezeu flecare om se simte păcătos.

[11]Ps. 14, 1.

[12]Ps. 23, 3.

[13]Ps. 30, 4. Acesta e sentimentul In care se zbătea Cain în urma crimei sale.

[14]Ps. 4, 4. De frica Judecăţii Iul Dumnezeu, omul păcătos îşi pierde cum­pătul. Sfatul dat este să chibzuiască în linişte şi să se căiască.

[15]Cf. Fac. 4, 7.

~ de Petre pe octombrie 26, 2008.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: