Fericitul Teodoret – Tâlcuirea psalmului 138, 17-24

„Tâlcuire a celor o sută de cincizeci de psalmi ai

Proorocului Împărat David”

Fericitul Teodoret al Cirului

Sf. Mănăstire Sfinţii Arhangheli – Petru Vodă, 2003TÎLCUIREA PSALMULUI 138

17 Iar mie foarte îmi sînt cinstiţi prietenii Tăi, Dumnezeule! Foarte s-au întărit stăpîniile lor.

Şi istoria ne învaţă arătat acest lucru, Dumnezeu învrednicindu-i pe dumnezeieştii preoţi de toată cinstea şi căutarea, că toţi au auzit făgăduinţele făcute lui Avraam: „Voi blagoslovi – zice – pe cei ce te binecuvîntează pe tine, şi îi voi blestema pe cei ce te blestemă.” Iar pe acest „s-au întărit stăpîniile lor”, Teodotion l-a tălmăcit aşa: „s-au întărit săracii lor”, fiindcă cei ce, pentru nelegiuirile împăraţilor celor rău-credincioşi, au petrecut de demult întru prostime şi sărăcie au dobîndit înaintea Iosiei toată cinstea.

18 Număra-voi pe dînşii, şi mai mult decît nisipul se vor înmulţi.

Pentru că, luminîndu-se la minte prin bună-credinţa împăratului, cei ce demult erau rău-credincioşi s-au întors către buna-credinţă şi au îmbrăţişat petrecerea după Lege, şi cei ce de demult erau număraţi lesne s-au făcut mai înalţi decît numărul. Cuvîntul mai-nainte vesteşte încă şi schimbarea lumii ce s-a făcut după înomenirea Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru, că cei ce se grijesc de slujba lui Dumnezeu biruiesc numărul în fiecare cetate şi ţară.

Sculatu-m-am şi încă sînt cu Tine.

Iar Simmah, aşa: „Deştepta-mă-voi şi de-a pururea voi fi cu Tine.” Că, de-a pururea deşteptîndu-mă pe sine-mi, voi lepăda somnul trîndăviei şi voi păzi în minte a Ta pomenire, dobîndind a Ta purtare de grijă.

19 De vei ucide pe păcătoşi, Dumnezeule! Bărbaţii sîngiurilor, depărtaţi-vă de la mine! – că pricinuitori sînteţi întru gînduri.

Osebirea celor ce iubesc pe cei buni este a se îngreţoşa de cei împotrivnici. Pentru care zice: Dacă Tu, Iubitorul de oameni, îi ucizi pe păcătoşi, cu mult mai vîrtos mă voi întoarce eu de împreunarea acestora, ştiind socoteala lor cea prigonitoare, că nu suferă şi nu primesc sfătuirile cele bune, ci le leapădă prin învîrtoşarea socotelii.

20 Lua-vor întru deşertăciune cetăţile Tale.

Şi – zice – nu fără dreptate îi vei ucide pe dînşii, ci pentru că vor locui în deşert cetăţile Tale, nedobîndind nici un folos din legile Tale.

21 Au nu pe cei ce Te urăsc pe Tine, Doamne, i-am urît, şi asupra vrăjmaşilor Tăi m-am topit?

22 Cu urîciune desăvîrşită i-am urît pe ei, vrăjmaşi s-au făcut mie.

De dragostea Ta sînt spînzurat – o Stăpîne! – şi pe aceleaşi cu Tine voiesc şi să le iubesc, şi să le urăsc. Pentru aceasta, îi iubesc şi îi cinstesc pe cei ce se ţin de a Ta slujbă şi credinţă, iar pe cei ce Te urăsc nu numai că îi urăsc, ci mă şi necăjesc şi mă topesc pentru ei: că îi urăsc ca pe nişte călcători de Lege, dar îmi este milă de ei ca de nişte oameni. Şi sînt silit a plînge pentru dînşii pentru fireasca împreună-pătimire, dar iarăşi mă îngreţoşez de dînşii pentru multa lor răutate.

23 Ispiteşte-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte inima mea! Cearcă-mă, şi cunoaşte cărările mele!

24 Şi vezi de este calea fărădelegii întru mine şi mă povăţuieşte în calea cea veşnică.

Acestea eu aşa socotesc că le ai, însă Te rog pe Tine, Doctorul sufletelor cel prea-bun, să iscodeşti cu de-amănuntul viaţa mea şi să cerci mişcările inimii mele; şi, de se va afla ceva împotrivnic legilor Tale, mă rog a se îndrepta de a Ta înţelepciune şi a se povăţui către călătoria cea veşnică. Acestea s-au zis de Fericitul David, dar mai-nainte s-au grăit pentru Iosia bine-credinciosul; sînt puse înainte încă şi tuturor celor ce voiesc pricină de mîntuire.

~ de Petre pe iunie 3, 2008.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

 
%d blogeri au apreciat: